Vår Pedagogik

Barnen ska få vara barn

Barnen får leka och lära i små barngrupper och med sin pedagog, det skapar en trygghet hos barnen och ger möjlighet till individuella utvecklingsmöjligheter. Med leken som fokus vinner barnen kunskap om världen och en mängd färdigheter övas som motorik, socialt samspel, empati, fantasi, språk, matematik och teknik. Vi har återkommande teman av dag, vecka, månad och år som speglar sig i samlingar, skapande och lek. Årstiderna sätter sin prägel på allt som sker hos oss. Vi är ute mycket för att ge barnen ett rikt förhållande till naturen.

Lunden har en omsorgsfullt utformad miljö som är hemlik och harmonisk. Vi jobbar efter en giftfri förskola. Vi har färdiga leksaker i naturmaterial men också ofärdiga som stimulerar barnens fantasi och kreativitet.

I vårt arbete med barnen jobbar vi efter förskolans läroplan LPfö/18 och inspireras av waldorfpedagogiken.

Vi vill att barnen ska tänka tillbaka på Lunden som en tid med trygghet, glädje och värme.

Barnen på Lunden serveras allsidig och hälsosam kost som lagas på plats med närproducerade ekologiska råvaror.

Inför övergången till förskoleklassen har vi ett gått sammarbete med respektive skola som barnet ska gå vidare till.